Ter gelegenheid van het 5 jarig jubileum van Stichting Natuur- en Milieu- Educatie Overbetuwe gaan scholen aan de slag met het thema wind, windenergie en duurzaamheid.
Op 23 oktober zijn er diverse activiteiten op Landerij De Park voor jong en oud! Deze middag duurt van 12.00 tot 17.00 uur.

Atama Solar Energy is deze dag aanwezig met zonnepanelen waarvan de werking in een interactiefprogramma aan u getoond zal worden.

Een leuke, leerzame, informatieve dag! U komt toch ook?