Wanneer we kijken naar de meest rendabele oplossingen voor duurzame decentrale energievoorziening is zonne-energie de beste keuze in vergelijking met de rendementen van windenergie en biomassa.

De belangrijkste redenen zijn:

  • Dakmontage biedt de mogelijkheid om direct daar energie te leveren waar het nodig is.
  • Door het gebruik van bestaande ruimte (daken) hoeft er geen schaarse ruimte (bijv. grond) te worden aangesproken.
  • Steeds verder afnemende kosten van zon PV-systemen.
  • Relatief lage onderhoudskosten
  • Indien 40% van de Nederlandse daken wordt voorzien van zonnepanelen kan er voldoende energie worden opgewekt om heel Nederland van stroom te voorzien. Zonnepanelen voorzien momenteel 1% van de Nederlandse elektriciteitsmarkt van energie.

Om 20% van de elektriciteitsbehoefte in 2020 uit groene energiebronnen te halen, moet het aandeel duurzame energie uit zonnepanelen groeien naar 12% van het totale elektriciteitsverbruik in het jaar 2020.

Bekijk ook: Zonnepaneel prijzen voor de prijsontwikkeling van zonnepanelen.

Meer weten over uw mogelijkheden?

Neem direct contact op!