Een rendabele propositie voor woningbouwcorporaties

Verhuurder sterk in duurzaamheid met zonnepanelen:

 • Meer A en B en C label woningen

 • Woningen met lagere woonlasten

 • Duurzaam woningbestand

 • MVO doeleinden worden behaald

 • Verhoogde maximumhuurprijs

Verhuurder sterk in duurzaamheid

Een duurzaam woningbestand staat volop in de aandacht van woningbouwcorporaties. In het Convenant Energiebesparing Huursector 2012 is de doelstelling geformuleerd om het woningbestand van de huursector in 2020 gemiddeld op energielabel B te hebben gebracht. Daarmee wordt het maatschappelijk belang gediend om Europese afspraken ten aanzien van energiebesparing na te komen.

Op dit moment zit een groot deel van de woningvoorraad daar ver onder. Een brede aanpak is dus nodig. Niet alleen bij groot onderhoud dient energiebesparing en duurzame energie op de agenda te worden gezet. Ook woningen die nog niet aan groot onderhoud toe zijn moeten nu al de mogelijkheid krijgen om energie te besparen. Veel huurders zien een investering in energiebesparende maatregelen immers zitten, zo blijkt uit onderzoek van Aedes. Eén van die maatregelen is het plaatsen van zonnepanelen voor elektriciteit. Zonnepanelen liggen goed in de markt en zijn strategisch noodzakelijk om de sprong naar energielabel B te behalen. Het is een eenvoudig  uitvoerbare maatregel die op de middellange en lange termijn ook financieel voordeel oplevert voor de corporatie.

Voordelen zonne-energie voor de corporatie

 • Hoger energielabel voor woningen met zon-PV
 • Waarde van totale woningbestand stijgt
 • Huurverhoging direct door te voeren
 • Hogere maximumhuurprijs bij mutatie
 • Tevreden huurders door lagere woonlasten
 • Fiscaal voordeel bij oprichting van Energie B.V.

Woonlastenwaarborg

Het laten slagen van een investering in duurzaamheid is mede afhankelijk van de rentabiliteit ervan. Het plaatsen van zonnepanelen is een maatregel waarbij eventuele risico’s snel van tafel kunnen worden gehaald. De opbrengst van een zonnepanelensysteem is, dankzij de vele metingen die hiermee over een lange periode verricht zijn, heel nauwkeurig te bepalen. Dat geeft u als corporatie zekerheid over het te behalen resultaat.

Het bereiken van de verwachte besparing  is niet meer afhankelijk van bewonersgedrag, maar van het goed functioneren van de installatie. De woonlastenwaarborg kan zo veilig worden ingezet. De huurder heeft zekerheid er netto op vooruit te gaan en een eventueel risico van het terugbetalen van de huur is voor de corporatie zo goed als uitgesloten.

Atama Solar Energy, partner in zonne-energie

Woningbouwcorporaties vinden in Atama Solar Energy een betrouwbare en gedegen partner in zon-PV. Als één van de eerste zonnepanelen installateurs in Nederland hebben we een schat aan ervaring in het realiseren van zonnestroomprojecten:

 • Uw zonne-energie project wordt vakkundig en op maat ontworpen, waarbij hoog rendement van de installatie hand in hand gaat met de esthetiek van de woning
 • Een deskundig en professioneel team, dat is getraind voor uw opdracht begeleidt u.
 • De projectbegeleiding is praktijkgericht met  periodiek overleg en snelle terugkoppeling
 • We bieden u een transparante prijsstelling en heldere afspraken. Zo weet u altijd waar u aan toe bent. Afspraak is afspraak
 • Uitstekende referenties in het professioneel begeleiden van zon-pv projecten voor corporaties

Voor u als woningbouwvereniging houdt dat in dat we u ontzorgen in de realisatie van uw zonne-energieprojecten. Van het inspecteren van de woningen en wooncomplexen tot het informeren van de bewoners op informatieavonden, wij leiden uw project in goede banen.
Na inventarisatie van uw wensen en een analyse van uw project op locatie volgt een ontwerp met een advies en aanbod op maat. Het aanbod bestaat uit het meest rendabele systeem voor uw situatie, ook als dat lastig is.
Indien het aanbod naar wens is wordt door middel van een mantelovereenkomst de samenwerking gestart.

Aanvraag adviesgesprek of analyse

Wilt u weten of de woningen en appartementen- complexen die voor groot onderhoud gepland staan geschikt zijn voor zonnepanelen? Wilt u uw huurders de mogelijkheid bieden individueel zonnepanelen te plaatsen? Wilt u zeker weten dat Atama Solar Energy de partner is om uw project in goede banen te leiden?

Neemt u dan contact met ons op. We komen graag bij u langs voor een adviesgesprek.

Lees ook: Zonnepanelen voor woningcorporaties

Meer weten over uw mogelijkheden?

Neem direct contact op! Neem direct contact op!