Tegenwoordig bestaan de woonlasten voor een belangrijk deel uit energiekosten. Deze kosten zullen in de toekomst alleen maar toenemen. Met een zonnestroom installatie zal uw huis beter verkoopbaar worden tegen een hogere prijs.

Mocht de nieuwe huiseigenaar geen prijs stellen op de panelen, dan kunt u uw zonnepanelen inclusief de eventuele subsidieregeling gewoon mee verhuizen. Bovendien krijgt uw huis met een zonnepaneleninstallatie een hoger energielabel. Dat wordt vanwege de stijgende energiekosten een steeds belangrijker aspect om mee te wegen bij de aankoop van een nieuwe woning. Het prijsverschil tussen woningen met een energielabel A, B of C en woningen met een F of G label loopt in praktijk al op tot meer dan 25%!

Salderen

Salderen is het gegeven dat de aan het net teruggeleverde stroom mag worden verrekend met de op jaarbasis uit het net betrokken stroom.

Tegenwoordig hebben consumenten die een zonnepanelen installatie op het dak hebben liggen of die op een andere manier duurzame energie terugleveren het recht om tot maximaal 5000 kWh per jaar te salderen met hun eigen verbuik. Op dit moment is het bij een aantal energiebedrijven al mogelijk om meer dan de maximale 5000 kWh te salderen. Dit verschilt echter per energieleverancier. De energieprijs in Nederland ligt gemiddeld op € 0,08 per kWh. Daarnaast betaalt u energiebelasting, netwerkkosten en BTW. Daarmee kan de prijs voor de gemiddelde particuliere consument oplopen tot € 0,23 per kWh. De energiebelasting die in rekening wordt gebracht door de energiemaatschappij is afhankelijk van het verbruik:

  • 0 tot 10.000 kWh = € 0,1196
  • 10.000 tot 50.000 kWh = € 0,0469
  • 50.000 tot 1.000.000 kWh = € 0,0125

Lagere kostprijs energie

In tegenstelling tot de energieprijs die u iedere maand betaalt aan uw energieleverancier en die ieder jaar stijgt, is zonne-energie gratis. Om toch tot een vergelijking te kunnen komen berekenen wij de kostprijs van zonne-energie door middel van de kostprijs van de installatie, en schrijven deze in 8 jaar af, rekening houdend met eventuele misgelopen rente als u uw geld op de bank zou hebben gezet.

De kostprijs voor zonne-energie ligt daarmee op dit moment in 2019, vanaf het moment dat uw zonnepanelen in werking zijn, al lager dan de huidige energieprijs. En na 8 jaar heeft u uw stroom zelfs helemaal gratis!

Financiële rendement

Naast het technische rendement is er het financiële rendement van zonnepanelen. Hoe kunt u de opbrengst van zonnepanelen berekenen? Lees daar meer over op rendement zonnepanelen.

Meer weten over uw mogelijkheden?

Neem direct contact op!