Nederlands zonlicht is prima geschikt om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken.

Stroom uit zonlicht is duurzaam, omdat bij de productie van elektriciteit geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrijkomen. Voor bijna ieder type dak is een geschikt zonnepanelen systeem te verkrijgen via Atama Solar Energy. Onze zonnepanelen systemen worden op maat voor u ontworpen zodat deze optimaal past bij uw situatie.

Systeemkeuze

1.1           Identificatie van de daken

Bij elke start van een zonnepanelen project is het van belang om eerst de daken te inspecteren. De dakconstructies dienen allemaal immers van een goede kwaliteit te zijn en de juiste ligging te hebben ten opzichte van het zuiden. Daarnaast dient er gekeken te worden naar de toegestane ballast, schaduwobjecten, toepasbare ruimte en of het is toegestaan om vergunningsvrij te plaatsen (monumenten, beschermd stads-/dorpsgezicht enzovoort.)

Als start gaan bouwkundig opgeleide verkoopadviseurs van Atama de woningen van de bewoners bezoeken. Afhankelijk van de wensen van de deelnemer en de resultaten, die uit de dak identificatie komen, wordt er gekozen voor één van de beschikbare pakketten die samen met de Woningstichting zijn samen gesteld. Op deze manier zorgen we voor een optimale opbrengst van het systeem.

Tijdens het bezoek van de adviseurs bij de bewoners voeren zij ook een Risico Inventarisatie uit. De uitkomsten worden gebruikt om een veilige installatie te kunnen garanderen.

 

1.2           Ontwerp PV-systeem

1.2.1       Bevestigingsysteem

Een bevestigingsysteem voor schuine daken bestaat uit dakhaken die aan het dak worden bevestigd met aluminium liggers. Het aantal dakhaken dient te worden berekend aan de hand van de hoogte van het dak, de windzone en de hellingshoek van het systeem.

1.2.2       Het elektrische ontwerp

Het zonnepanelensysteem wordt aangesloten aan de omvormer. Via een computersysteem berekenen wij welke omvormer het meest geschikt is voor het systeem en welke kabeldikte we dienen te gebruiken.

1.2.3       Aansluitingseisen elektriciteitsnet

Vanaf de omvormer wordt het systeem aangesloten op de meterkast op een vrije groep of bij grotere systemen op meerdere vrije groepen. Het maximaal in te voeden vermogen van de zonnepaneelinstallatie is afhankelijk van aanwezige hoofdzekering. De hoofd-afzekering van elke woning zal bij de netbeheerder worden gecontroleerd en de configuratie daarop aangepast.

In de standaardwoning is deze normaliter 25A, 35A of 40A. De vuistregel is dat een zekering in de groepenkast een factor 1.6 x kleiner moet zijn dan de hoofdzekering. Indien meerdere omvormers benodigd zijn zal het vermogen over meerder groepen verdeeld worden.

Kijk snel of zonnepanelen ook voor u mogelijk zijn!

Meer weten over uw mogelijkheden?

Neem direct contact op!