Meting- en beproeving checklist Photovoltaïsche (pv) installaties

Dit formulier is bedoeld als een leidraad voor de installateur bij het inspecteren van een pv-installatie. Op deze inspectielijst zijn controle-items vermeld om de kwaliteit te beoordelen van het pv-systeem. Deze items richten zich op de visuele in- spectie, metingen en beproevingen van de elektrische installatie en de bouwkundige aspecten. Op de inspectielijst kan per item een oordeel worden gegeven en kan een melding worden gemaakt van een eventueel gebrek. Algemene opmerkingen kunnen worden beschreven aan het eind van de checklist.
meting- en beproevingschecklist Photovoltaïsche (pv) installaties