De provinciale stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop is opengesteld tot en met 31 oktober 2016 (LET OP: sommige provincies hebben een openstelling tot 1 september!!) en is bedoeld voor agrariërs, voormalige agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok.

Provincie Gelderland heeft de regeling verlengd tot en met 2016. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 oktober 2016. Uiterlijk 31 december 2016 moet het dak zijn gesaneerd en de zonnepanelen zijn geplaatst.

Sinds 1 januari 2016 is er tevens een ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ van kracht. Deze rijksregeling mag gestapeld worden met de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’.

Asbest eraf, zonnepanelen erop

U dient een oppervlakte van tenminste 250 m2 asbestdak te saneren in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen waarvan de capaciteit minimaal 5 kiloWattpiek dient te bedragen.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 asbestdak dat gesaneerd wordt, de subsidie kan maximaal € 15.000,– bedragen.
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 oktober 2016, uiterlijk op 31 december 2016 moet het dak zijn gesaneerd en de zonnepanelen zijn geplaatst

Zie voor de details: http://www.asbestvanhetdak.nl/

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Aanvraag adviesgesprek zonnepanelen in combinatie met Asbest sanering

Neemt u contact met ons op. We komen graag bij u langs voor een adviesgesprek.