Meterkast

De meterkast in een woning of pand is een ruimte waar diverse meters zijn opgesteld. voor de verschillende leveringen, zoals gas en elektriciteit, zijn er meerdere meterkasten aanwezig.Meterkast

Bij een PV installatie moet de huidige meterkast in de meeste gevallen worden uitgebreid. Atama Solar Energy plaatst altijd een nieuwe aardlek schakelaar voor de omvormer, tenzij er een nieuwe aardlek schakelaar en groep nog beschikbaar zijn.

In de meterkast bevindt zich de elektriciteitsmeter, dit wordt ook wel kilowattuurmeter genoemd. Afhankelijk van het type meter dat u heeft is teruglevering van elektriciteit wel of niet mogelijk. Zelfs als uw meter wel de mogelijkheid heeft voor teruglevering kan het zijn dat dit niet de beste optie is. Wij raden daarom altijd aan om bij de installatie van uw zonnepanelen direct een Slimme Meter aan te vragen.
Normaal gesproken zijn hier kosten aan verbonden, echter met een PV installatie worden deze kosten kwijtgescholden. Indien uw huidige meter wel geschikt is, kunt u zelf kiezen of u de meter behoudt of alsnog overstapt op een gratis Slimme Meter. Dit Wordt gedaan met uw netbeheerder.

Aansluiting systeem op de meterkast

Het systeem wordt vanaf de omvormer aangesloten op de meterkast op een vrije groep. bij grotere systemen wordt het aangesloten op meerdere vrije groepen. Het maximaal in te voeden vermogen van de zonnepaneelinstallatie is afhankelijk van aanwezige hoofdzekering. De hoofd-afzekering van elke woning zal bij de netbeheerder worden gecontroleerd en de configuratie daarop aangepast.

In de standaardwoning is deze normaliter 25A, 35A of 40A. De vuistregel is dat een zekering in de groepenkast een factor 1.6 x kleiner moet zijn dan de hoofdzekering. Indien meerdere omvormers benodigd zijn zal het vermogen over meerder groepen verdeeld worden.