Atama Solar Energy is deze week weer 2 dagen ‘ge-audit’ ten behoeve van de VCA**.
En wederom met vlag en wimpel geslaagd!

Wat is VCA**?

  • Atama beschikt over een VGM-RI&E. Een RI&E is een Risico Inventarisatie en Evaluatie.
    Deze is verplicht door de Arbowet;
  • Keuring van middelen en materieel;
  • Operationele medewerkers hebben een VCA basis diploma en leidinggevenden hebben een VCA VOL diploma;
  • We hebben vastgelegd hoe je omgaat met ongevallen, werkplekinspecties;
  • We worden beoordeeld op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu;
  • Doelstellingen op VGM-gebied zijn opgesteld en worden gerealiseerd;
  • Medewerkers zijn opgeleid om eerste hulp te verlenen bij noodsituaties.